Boekhouding redt Klimaatdoelen 2020

Door An Capoen op 10 september 2015, over deze onderwerpen: Energie, Klimaat

België kan in 2020 wel nog de Europese klimaatdoelstelling halen, zegt minister van Energie Marie Christine Marghem (MR), maar dan wel dankzij wat ze zelf een 'boekhoudkundige meevaller' noemt.

De vooruitzichten voor 2020 zijn nochtans niet positief. Als België niet snel ingrijpt, zal het de klimaatdoelstelling die Europa oplegt, niet halen, bleek in het voorjaar nog tijdens een voorbereidende vergadering voor de klimaattop van Parijs. Vooral in de CO 2-uitstoot en de energieconsumptie doet ons land het slecht. Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) erkent dat ook in een antwoord op een schriftelijke  vraag van N-VA-kamerlid An Capoen. Maar ze wijst tegelijk op een trucje waarmee België de officiële doelstelling wel kan halen.

De voorbije jaren deed België qua CO 2-uitstoot beter dan verwacht, allicht een gevolg van de economische crisis. Voor de komende jaren zien de prognoses er veel slechter uit, maar aangezien de CO 2-reductie wordt gemeten voor de hele periode 2013-2020, mag België de overschotten van de voorbije jaren gebruiken om de tekorten tegen 2020 te compenseren.

Marghem zegt te beseffen dat het slechts om een 'boekhoudkundige meevaller' gaat, die het slechte resultaat van België niet uitveegt. Op langere termijn helpen dergelijke trucs ook niet meer. 'Bovendien valt niet uit te sluiten dat de werkelijke evoluties pessimistischer zijn dan onze modellen nu inschatten', zegt ze.

Volgens haar zal België hoe dan ook een extra inspanning moeten doen om de CO 2-uitstoot tegen2020 voldoende omlaag te krijgen. Op de Nationale Klimaatcommissie heeft ze een voorstel ingediend om de emissies tegen 2020 niet met 15.250 kiloton CO 2 te verlagen, maar met 22.250 kiloton, een verzwaring van de inspanning met bijna vijftig procent. De regering-Di Rupo was dit al overeengekomen. Maar er is ook nu nog geen akkoord over in de klimaatcommissie, waarin regio's en federale overheid overleggen over het klimaatbeleid.

Daar wordt ook al zes jaar lang vruchteloos naar een akkoord gezocht over de verdeling van de inspanning. Vooral de discussie over de verdeling van 247 miljoen aan klimaatgeld waarmee de overheden beleid kunnen voeren, en de inspanning aan hernieuwbare energie die ze moeten halen, blijft aanslepen. Deze maand komt de Nationale Klimaatcommissie opnieuw bijeen. Marghem beseft dat het dringend is, want de aanslepende meningsverschillen blokkeren het volledige klimaatbeleid, met de belangrijke klimaattop van Parijs voor de deur.

Bron: De Standaard (Wim Winckelmans), 7 september 2015

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is