Federale bijdrage aan VN-Klimaatfonds dan toch gestort! Noodzaak aan federaal klimaatakkoord?

Door An Capoen op 18 december 2014, over deze onderwerpen: Klimaat

De pejoratieve titel 'Fossil of the Year' die België kreeg op de 20ste klimaattop in Lima afgelopen maand heeft blijkbaar effect gehad! Federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo heeft bekend gemaakt dat de federale overheid een bijdrage van 50 miljoen euro zal leveren aan het VN Green Climate Fund. Dit fonds moet ontwikkelingslanden helpen de gevolgen van de klimaatsveranderingen op te vangen en hun ontwikkeling stimuleren op een duurzame manier.

Hieraan gekoppeld diende ik ondertussen al een mondelinge vraag in aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over de stand van zaken van het overleg tussen de federale en regionale overheden. Hierin vraag ik mij ook af of het opportuun is om een Federaal Klimaatakkoord uit te werken die een duidelijke inspanningsverdeling (een zogenaamde 'sleutel') inzake klimaat- en energiedoelstellingen tussen de federale en gewestelijke overheden vastlegt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is