N-VA verdedigt ziekenhuis van Veurne in een logisch kustnetwerk

Door An Capoen op 15 juni 2018, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Vandaag kleurde de Vlaamse regering de eerstelijnszones in de gezondheidszorg in. Zo komt een einde aan het fel versnipperd zorglandschap en krijgt de patiënt eenvoudiger toegang tot een meer performante zorg. Sander Loones, nationaal N-VA ondervoorzitter en lijsttrekker in Koksijde-Oostduinkerke: “De Westkust (De Panne, Koksijde/Oostduinkerke, Nieuwpoort) gaat zo één eerstelijnszone vormen samen met Veurne en Alveringem. Daarmee wordt de logica gekopieerd die vandaag al bestaat voor o.m. de wachtkring voor huisartsen. Een goede zaak.” De Vlaamse beslissing over de eerstelijnszones, moet nu nog gevolgd worden door een federale hervorming van het ziekenhuislandschap. Loones: “Sommige partijen lijken aan te sturen op politieke spelletjes in Brussel en willen ons ziekenhuis onlogisch verbinden met Ieper. N-VA kiest voor een sterk ziekenhuis in Veurne, dat integendeel wel logisch gelinkt wordt met partnerziekenhuizen aan de kust en in Brugge. Vlot bereikbaar via de E40.”

De patiënt verliest zich soms in het ingewikkelde web van vele zorgorganisaties en heeft zo onvoldoende vat op de regie van zijn eigen zorgnood. Ook de toenemende vergrijzing smeekt om een goed uitgebouwde eerstelijnsstructuur waarbij de samenwerking wordt gestimuleerd tussen de verschillende zorgactoren. Daarom werd in het Vlaams regeerakkoord beslist dat de eerstelijnsstructuren eenvoudiger, duidelijker en doelmatiger moesten georganiseerd worden. De beslissing van de Vlaamse regering zorgt daarvoor.

An Capoen, federaal parlementslid en dokter in het ziekenhuis van Veurne: “N-VA is blij dat de Vlaamse regering de logische keuze maakt voor een eerstelijnszone ‘Ijzerstreek en Westkust’. Maar het werk is hiermee nog niet af. Nu verschuift de poltieke druk naar federaal minister van volksgezondheid Maggie De Block. Ik hoop dat zij evenveel gezond verstand aan de dag legt.”

Meer en meer ziekenhuizen eindigen in de rode cijfers. Als we willen vermijden dat ziekenhuizen om financiële reden moeten sluiten moet ook het ziekenhuislandschap ingrijpend hervormd worden. N-VA kiest daarom voor netwerken van ziekenhuizen waarbinnen efficiënter samengewerkt kan worden.

Wouter Vanlouwe, N-VA provincieraadslid en lijsttrekker in Veurne: “N-VA wil een kwaliteitsvolle, bereikbare en betaalbare gezondheidszorg in onze Westhoek. Voor ons is het duidelijk wat daarvoor nodig is: het huidige medische aanbod van het ziekenhuis AZ West in Veurne behouden én tegelijk zorgen voor een aansluiting bij partnerziekenhuizen aan de kust en in Noord West-Vlaanderen. Veurne linken met het ziekenhuis van Ieper, waar CD&V lijkt op aan te sturen, daar zit niemand op te wachten.”

De lijsttrekkers van de N-VA-afdelingen van De Panne, Koksijde/Oostduinkerke, Nieuwpoort, Veurne en Alveringem hebben in Brussel sterk gepleit voor een logische indeling van de eerstelijnszone én van de ziekenhuisnetwerken. Zij roepen de streekpolitici, in het bijzonder van CD&V en Open VLD op om even sterk aan de kar te trekken. En te vermijden dat ons ziekenhuis van Veurne de speelbal zou worden van politiek tactische spelletjes…

Waarom moet er een sterk ziekenhuis in Veurne blijven, logisch gelinkt aan de ziekenhuizen aan de kust en in Brugge?

1. Geografische logica: omwille van goede bereikbaarheid en aanvaardbare aanrijtijd voor de bevolking moet een netwerk gekozen worden in functie van de autosnelweg E40. Samenwerking voor specialistische zorg met Oostende en AZ Sint Jan in Brugge biedt hiervoor de beste oplossing. Patiënten verplicht laten doorrijden naar Roeselare of Kortrijk zou te absurd voor woorden zijn.

2. Nabijheid van zorg: onze (kust)regio kent een verouderde bevolking met bijgevolg een lage mobiliteit. Het netwerk Noord West-Vlaanderen kan garanderen dat een ruim en volwaardig zorgaanbod aangeboden wordt op een zo dicht mogelijke afstand van de bevolking.

3. Spoedhulp blijft: door de grote oppervlakte en toeristische drukte is er veel MUG-activiteit in onze regio en reeds een doorgedreven samenwerking voor doorverwijzing met AZ Sint-Jan in Brugge. Het netwerk Noord West-Vlaanderen garandeert het behoud van de spoeddienst en de MUG in Veurne waardoor geen levensreddende tijd verloren gaat vooraleer een gespecialiseerde arts ter plaatse is.

4. Kustziekenhuizen: vele bewoners en verblijvers aan de Westkust stromen door richting het ziekenhuis van Veurne. Door de vakantiedrukte, variatie in verblijversaantallen, MUG-interventies is er een grote overeenstemming in de werking van de kustziekenhuizen. Zeker een meerwaarde dus om in eenzelfde netwerk hun belangen te kunnen verdedigen.

5. Behoud bestaande samenwerking: het ziekenhuis van Veurne heeft al een doorgedreven medische samenwerking met oa AZ Sint Jan. Binnen het netwerk Noord West-Vlaanderen wordt deze samenwerking (en expertise) gegarandeerd en mogelijks uitgebreid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is