Trump en de Global Gag Rule

Door An Capoen op 7 februari 2017, over deze onderwerpen: Buitenlandse Betrekkingen, Mensenrechten

President Trump is momenteel enkele weken aan de macht. Zoals ieder democratisch verkozen staatsleider/regeringsleider verdient hij het voordeel van de twijfel over zijn beleid. In hoeverre er natuurlijk twijfel is over het beleid dat hij zal voeren. Als presidentskandidaat heeft hij talrijke voorstellen gelanceerd, de ene al gekker dan de andere, waarvan hij ook al evenveel voorstellen weer zelf door het raam heeft gegooid. Het blijft dan ook een beetje koffiedik kijken naar wat hij nu écht zal doen.

Een ding is alvast zeker. De eerste daden van president Trump voorspellen weinig goeds. De eerste opdrachten om Obamacare af te bouwen zijn getekend, ook die befaamde muur op de grens met Mexico zal wellicht vorm krijgen. Zijn toekomstige internationaal beleid dienen we natuurlijk op de voet te volgen. Er is vrees voor een wereldwijde handelsoorlog door nieuwe protectionistische maatregelen, genomen in de VS, die zullen afstralen op onze werkgelegenheid. Maar ook op minder zichtbare plaatsen heeft president Trump nu al zijn stempel gedrukt.

Nagenoeg onmiddellijk na de vrouwenmanifestaties overal in de VS en zelfs de rest van de wereld, ondertekent hij als reactie daarop een nieuwe opdracht. Met deze opdracht blaast hij  de “global gag rule” nieuw leven in. Deze wet  zorgt ervoor dat NGO’s die zich bezig houden met gezondheidszorg geen fondsen meer krijgen, tenzij ze uitdrukkelijk zeggen dat ze geen informatie zullen verstrekken rond abortus. Deze regel was ooit ingevoerd door zijn voorganger Ronald Reagan, maar werd later door de democraten ongedaan gemaakt.

Op zich zou u kunnen denken dat niet zo bizar is. De doorsnee Amerikaan is pro-life en anti-abortus, dus lijkt het een logische stap. Het probleem schuilt echter in het feit dat de meeste NGO’s die informatie over abortus verschaffen natuurlijk ook de rest van de gezondheid van de vrouw onder de loep nemen. Dit gaat over preventieve screening naar kanker, “familieplanning” bespreekbaar maken, ter beschikking stellen van contraceptiva enzovoort. Als de fondsen van deze NGO’s als bij donderslag verdwijnen, dan verdwijnt mogelijk ook de toegang van talrijke vrouwen in ontwikkelingslanden tot een goede basis gezondheidszorg. Het zijn net die vrouwen die het meest kwetsbaar zijn die hier het hardste getroffen zullen worden.

Het is al iedere keer telkenmale aangetoond dat informatie over geboortebeperking afschaffen leidt tot meer, vaak ongewenste, zwangerschappen en bijgevolg ook abortussen. Door het weigeren van advies en hulp bij het uitvoeren van deze abortus duw je deze vrouwen vaak richting dubieuze figuren die clandestien abortus uitvoeren, vaak op een onveilige manier, waarop zelfs meer vrouwen sterven aan deze fout uitgevoerde abortus.

Ik ben dan ook verheugd dat de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking hiervoor reeds een alternatief bedacht. Mevrouw Ploumen stelt voor een internationaal fonds op te richten bedoeld tot het ondersteunen van een veilige abortus. Dit fonds zou dienen om deze NGO’s te ondersteunen die door de “global gag rule” hun subsidies verliezen. De VS zijn is namelijk een van de grootste internationale donoren, ook op het gebied van familieplanning en basisgezondheidszorg voor vrouwen. Er is dan ook een reëel risico dat we op zoek moeten naar ettelijke honderden miljoenen euro’s om dit gat te vullen. Ondertussen reageerde Minister De Croo ook al positief. Dit ligt namelijk ook in de lijn van ons ontwikkelingsbeleid, met name het versterken van de seksuele en reproductieve rechten van meisjes en vrouwen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is