Buitenlandse Betrekkingen

De wereld is een dorp geworden. Sommige problemen kunnen we niet alleen oplossen. 

De N-VA gaat voluit voor een sterk Vlaanderen in een geglobaliseerde wereld. De stem van Vlaanderen in het buitenland en in de Europese Unie moet meer gehoord worden. 

De N-VA pleit dan ook voor een volwaardig Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken en een eigen diplomatieke dienst. Zo kunnen we actief onze eigen politieke en economische belangen in het buitenland behartigen. Want vandaag weten buitenlandse gesprekspartners niet bij wie ze moeten aankloppen. 

In haar extern beleid pleit de N-VA ook voor een humanitaire reflex. Waar ons land in dialoog treedt met andere landen, moet respect voor de mensenrechten, de democratische basiswaarden en het zelfbeschikkingsrecht centraal staan. 

Hieronder kan u alle nieuwsberichten gelieerd aan dit thema terugvinden. Voor parlementair werk (schriftelijke en mondelinge vragen, resoluties en wetsvoorstellen) klik hier.

Nieuws over dit onderwerp

Brugse stadsbestuur stemt tegen handelsakkoord Canada

Het schepencollege van Brugge stemt tegen het CETA-verdrag. Onbegrijpelijk! Handel is de levensader van Brugge en Vlaanderen. Sinds de voorlopige inwerkingtreding werd er bijna een kwart meer …

Plenaire vraag: luchthaven van Zaventem moet 'preclearance office' binnenhalen

In de Kamer pleitte ik voor een ‘preclearance verdrag’ met de VS voor de luchthaven van Zaventem. Dat betekent dat de Amerikaanse douaneformaliteiten reeds voor het vertrek in Zaventem worden …

Catalaanse betoging in Brussel

Meegestapt met de Catalaanse betoging in Brussel. Wat een ongelofelijk beeld was dat: meer dan 45000 Catalanen, jong en oud, alleenstaanden en gezinnen samen voor hun democratie. Bijna allemaal met …