Klimaat

Een gezond leefmilieu is essentieel. We blijven inzetten op een betere luchtkwaliteit met minder vervuilende stoffen. Toegankelijke bossen en andere natuur zijn nodig voor rust en recreatie, als habitat voor fauna en flora, en voor het opnemen van vervuilende stoffen als CO2 en fijn stof.

Overheid en burgers moeten zich samen inzetten voor het klimaat. Particulieren moedigen we via subsidies of fiscale voordelen aan om zelf te investeren in energiebesparingen. 
Vanuit het principe dat de vervuiler betaalt, stimuleren we de Vlamingen om duurzaam om te springen met water en andere grondstoffen. Het verschuiven van belastingen van arbeid naar verbruik en vervuiling draagt daar aan bij.

Door recyclage en hergebruik vermindert de afhankelijkheid van steeds duurder wordende grondstoffen uit het buitenland. Bovendien bekleedt onze recyclage-industrie een toppositie in de wereld en dat moeten we zo houden.

Hieronder kan u alle nieuwsberichten gelieerd aan dit thema terugvinden. Voor parlementair werk (schriftelijke en mondelinge vragen, resoluties en wetsvoorstellen) klik hier.

Nieuws over dit onderwerp

Boekhouding redt Klimaatdoelen 2020

België kan in 2020 wel nog de Europese klimaatdoelstelling halen, zegt minister van Energie Marie Christine Marghem (MR), maar dan wel dankzij wat ze zelf een 'boekhoudkundige meevaller' …

Federale bijdrage aan VN-Klimaatfonds dan toch gestort! Noodzaak aan federaal klimaatakkoord?

De pejoratieve titel 'Fossil of the Year' die België kreeg op de 20ste klimaattop in Lima afgelopen maand heeft blijkbaar effect gehad! Federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo …