Resoluties

  • Voorstel van resolutie betreffende de Belgische investeringen in onderwijs voor meisjes in ontwikkelingslanden. (54K1110)
    Lees hier de voorlopige tekst.
  • Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Burundi. (54K0722)
    Lees hier de integrale resolutie.
  • Voorstel van resolutie over de strijd tegen gedwongen kinderhuwelijken waar ook ter wereld, inzonderheid in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. (54K0630)
    Lees hier de integrale resolutie.