Wie is An Capoen

An Capoen (°1982 - Roeselare) studeerde in 2012 af aan de KULeuven als arts-specialist in de Pathologische Ontleedkunde. Sindsdien is ze werkzaam in het ziekenhuis van Veurne als pathologe. Na haar afstuderen verhuisde ze van Ieper naar Brugge, waar ze samenwoont met Eric. Ze hebben samen twee zonen: Alexander en Lukas.

Met de paplepel
Als dochter van eresenator Michel Capoen (VU) groeide An thuis op met politiek. Er werd vaak over gesproken en als kind ging An vaak mee naar partijbijeenkomsten. Ze was een nieuwsgierig en leergierig kind dat intensief bezig was met actualiteit, zo groeide haar verdere interesse in het politieke gebeuren. Als student geneeskunde werd ze bijgevolg ook lid van de VU-jongeren. Dit vloeide automatisch over in een lidmaatschap voor de N-VA bij het ontstaan van de partij.

Een lange weg
Sinds 2004 miste An geen enkele verkiezing als kandidaat voor de N-VA. Dit leidde (toch een beetje onverwacht vanop de zesde plaats) tot haar verkiezing tot volksvertegenwoordiger. Als arts heeft An natuurlijk interesse in gezondheidszorg, maar daarnaast spreken nog tal van andere thema’s haar aan. Zo heeft ze ook een uitgesproken mening over de positie van de vrouw in de maatschappij, ligt ze wakker van ethische discussies en streeft ze naar een sterk imago voor Vlaanderen in een internationale context. Als Kamerlid in de commissies Volksgezondheid en Buitenlandse Betrekkingen verdedigt ze dagelijks de belangen van onze burgers. Zo zorgde An in de commissie Volksgezondheid voor de terugbetaling van borstreconstructie na kanker om vrouwen en de verplichte autopsie van plotse dood bij jonge sporters. In de commissie Buitenlandse Betrekkingen waakt ze over een internationaal gelijk speelveld (cfr Chinese postpakketten) en het lot van vrouwen en kinderen in ontwikkelingssamenwerkingsakkoorden.

Voor de verkiezingen van mei en de volgende legislatuur wil An als moeder en arts-specialist zich verder inzetten voor de gezondheid van de Vlamingen. We moeten nog meer de patiënt centraal stellen en durven verspillende tussenstructuren in vraag stellen en hervormen.

Wilt u mij contacteren?

Stuur een mailtje naar an.capoen [at] n-va.be of neem contact op met mijn politiek medewerker Pieter-Jan Verhoye via pieterjan.verhoye [at] n-va.be of 02/5498609. 

Paleis der Natie
Leuvenseweg 21/ 1101 - 1000 Brussel

 


Algemene informatie

Functies binnen N-VA

 • Kamerlid sinds 2014
  Vast Lid:
  - Commissie voor de Buitenlandse Zaken
  - Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie
  Plaatsvervangend Lid:
  - Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven
  - Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing
  - Commissie voor de Naturalisaties
  - Bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk
  Voorzitter Interparlementaire Unie (IPU) voor Indonesië
  Ondervoorzitter Interparlementaire Unie (IPU) voor China
  Lid van de Parlementaire Groep voor de Millenniumdoelstellingen
 • Lid van de Partijraad
 • Bestuurslid N-VA-Brugge

Professioneel

 • Patholoog in het AZ West te Veurne

Studies

 • Geneeskunde (KU Leuven, 2000-2007)
 • Opleiding tot Arts-Specialist in de Pathologische Ontleedkunde (KU Leuven, 2007-2012)

Engagement

1 maand gewerkt in HIV-projecten in Bloemfontein, Zuid-Afrika (2005).
Vanuit de universiteit van Oranje Vrij Staat (UFS/UOVS)

Resultaten verkiezingen

 • 2004: Verkiezingen Vlaams Parlement 18e plaats kartellijst (9602 stemmen)
 • 2006: Gemeenteraadsverkiezingen Ieper 27e plaats (643 stemmen)
 • 2007: Verkiezingen Kamer 12e plaats kartellijst (13835 stemmen)
 • 2009: Verkiezingen Europa 7e plaats (16068 stemmen)
 • 2010: Verkiezingen Kamer 8e plaats (10951 stemmen)
 • 2012: Gemeenteraadsverkiezingen Brugge 24e plaats (744 stemmen)
 • 2014: Verkiezingen Kamer 6e plaats (15636 stemmen)

Medewerkers

Pieter-Jan Verhoye

Parlementair Medewerker